Detail kmitočtového pásma

Pásmo 420 – 430 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 429,8 – 430 MHz
Doplňující informace Simplexní sítě a spoje. Maximální e.r.p. je 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz.
Aplikace TETRA
Úsek 425 – 429,8 MHz
Doplňující informace Duplex 10 MHz k 415 – 419,8 MHz, max e.r.p. 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz, vysílání základnových stanic. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 423,1375 – 425 MHz
Doplňující informace Úsek je párový k 413,1375 – 415 MHz a lze jej využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány jako pohyblivá služba a jsou plně slučitelné s aplikacemi v pohyblivé službě. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 413,1375 – 414,250 / 423,1375 – 424,250 MHz.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 420 – 424,25 MHz
Doplňující informace Úsek je párový k 410 – 414,25 MHz a je určen k provozování celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Stanice využívají širokopásmové digitální technologie uvedené v poznámce 5.286AA Řádu, není‑li uvedeno jinak. Detailní podmínky viz PVRS-15.