Detail kmitočtového pásma

Pásmo 415 – 420 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje
Doplňující informace Pevné spoje v souladu s EU7 koordinovaně s pohyblivou službou. V souladu s harmonizačním záměrem na využití pásma není provoz stanic pevné služby dále rozvíjen. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost Rozvoj pevné služby v pásmu 380 – 470 MHz se nepředpokládá