Detail kmitočtového pásma

Pásmo 410 – 415 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje
Úsek 414,25 – 415 MHz
Doplňující informace Pevné duplexní nízkokapacitní spoje bod-bod koordinovaně s pohyblivou službou, v souladu s EU7, kanálová rozteč 50 kHz, duplex 10 MHz. Vnitrostátní a mezinárodní koordinaci těchto pevných spojů provádí Úřad.
Aplikace Pevné spoje
Doplňující informace Pevné spoje v souladu s EU7 koordinovaně s pohyblivou službou. V souladu s harmonizačním záměrem na využití pásma není provoz stanic pevné služby dále rozvíjen. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost Rozvoj pevné služby v pásmu 380 – 470 MHz se nepředpokládá