Detail kmitočtového pásma

Pásmo 410 – 415 MHz

Část PVRS PV-P/15
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 410 – 414,25 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Úsek je párový k 420 – 424,25 MHz a je určen k provozování celoplošné mobilní sítě určené k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Stanice využívají širokopásmové digitální technologie uvedené v poznámce 5.286AA Řádu, není‑li uvedeno jinak. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 413,1375 – 415 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Úsek je párový k 423,1375 – 425 MHz a lze jej využívat úzkopásmovými pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány jako pohyblivá služba a jsou plně slučitelné s aplikacemi v pohyblivé službě. Detailní podmínky viz PVRS-15.
Budoucnost V souvislosti s rozvojem širokopásmových technologií se předpokládá ukončení provozu úzkopásmových rádiových zařízení v úsecích 413,1375 – 414,250 / 423,1375 – 424,250 MHz.