Detail kmitočtového pásma

Pásmo 406,1 – 410 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149
Část PVRS PV-P/15
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje
Doplňující informace Simplexní pevné spoje v rámci PMR v mobilní službě. (1) V souladu s harmonizačním záměrem na využití pásma není provoz stanic pevné služby dále rozvíjen, změny stávajících a zavádění nových spojů lze provádět pouze v případech uvedených dále s uplatněním plánovacích parametrů pohyblivé sítě podle článku 7, odstavce 22. (2) V případě potřeby umístit simplexní pevný spoj je preferováno pásmo 406,2 – 410 MHz při dodržení plánovacích podmínek platných pro pohyblivou službu.
Budoucnost Konference WRC-15 přijetím revize Rezoluce rozhodla o zavedení ochranných pásem 405,9 – 406 MHz a 406,1 – 406,2 MHz z důvodu ochrany systémů družicové pohyblivé služby v pásmu 406 – 406,1 MHz. S účinností nového vydání Radiokomunikačního řádu) nejsou v pásmech 405,9 – 406 MHz a 406,1 – 406,2 MHz udělována nová oprávnění v pohyblivé ani v pevné službě. Rozvoj pevné služby v pásmu 380 – 470 MHz se nepředpokládá