Detail kmitočtového pásma

Pásmo 406,1 – 410 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.265
Část PVRS PV-P/15
Služba Pozemní pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé sítě
Doplňující informace Pásmo je využíváno simplexními pohyblivými sítěmi a pevnými spoji, které jsou plánovány jako pohyblivá služba a jsou plně slučitelné s aplikacemi v pohyblivé službě. Platí, že: max e.r.p. je 10 W, kanálová rozteč je 25 kHz. V souladu s 5.149 musí uživatelé pásma podniknout veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby. V souladu s Rezolucí 205 Řádu musí být zajištěna ochrana tísňového kmitočtu dle v pásmu 406 – 406,1 MHz. Od 1. ledna 2017 jsou udělována nová individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pouze v pásmu nad 406,2 MHz.
Budoucnost Konference WRC-15 přijetím revize Rezoluce rozhodla o zavedení ochranných pásem 405,9 – 406 MHz a 406,1 – 406,2 MHz z důvodu ochrany systémů družicové pohyblivé služby v pásmu 406 – 406,1 MHz. S účinností nového vydání Radiokomunikačního řádu) nejsou v pásmech 405,9 – 406 MHz a 406,1 – 406,2 MHz udělována nová oprávnění v pohyblivé ani v pevné službě.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radioastronomie
Doplňující informace V souladu s 5.149 musí uživatelé pásma 406,1 – 410 MHz podnikat veškerá uskutečnitelná opatření k ochraně radioastronomické služby. Pásmo je důležité pro radioastronomické pozorování pulsarů.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -60 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -37,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)