Detail kmitočtového pásma

Pásmo 31 – 31,3 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.149
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.338A
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 31 – 31,3 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/REC/(02)02
Doplňující informace Platí poznámka Řádu 5.338A, max. výkon do anténního napáječe je omezen na 0 dBW, kanálová rozteč je 7 MHz. Vnitrostátní a mezinárodní mitočtovou koordinaci provádí Úřad.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Kosmického výzkumu
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.544
Úsek 31 – 31,3 GHz
Doplňující informace V pásmu 31–31,3 GHz platí pro službu kosmického výzkumu v souladu s poznámkou Řádu 5.544 omezení hustoty výkonového toku podle článku č. 21 Řádu . Služba se v České republice nevyužívá.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Úsek 31,2 – 31,3 GHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.149 jsou uživatelé pásem 31,2–31,3 GHz a 31,5–31,8 GHz povinni přijmout veškerá uskutečnitelná opatření, aby zamezili rušení radioastronomického příjmu od svých vysílacích rádiových zařízení.
Budoucnost The changes are not expected in the utilisation of the band by this radiocommunication service on international or national level.