Detail kmitočtového pásma

Pásmo 31,8 – 32 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.547, 5.548
Část PVRS PV-P/11
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.547A
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 31,8 – 33,4 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.1571, CEPT/ERC/REC/(01)02
Doplňující informace Pro toto duplexní pásmo platí podmínky: 1) využití v souladu s poznámkami Řádu 5.547 a 5.547A, 2) kanálová rozteč: 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 3) v pásmu 31,8-33,4 GHz může docházet k rušení mezi stanicemi pevné služby a letadlovými stanicemi radionavigační služby. Úřad příhlíží dle poznámky Ŕádu 5.547A k provozním potřebám radionavigační služby a může stanovit další provozní podmínky, které sníží riziko vzájemného rušení.
Budoucnost Na základě harmonizačních dokumentů, studií sdílení a provozních zkušeností s využíváním pásem aplikacemi v pevné službě může Úřad upřesnit technické podmínky využívání spektra zejména v pásmu 31,8–33,4 GHz.
Služba Radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Letecká radionavigace
Úsek 31,8 – 33,4 GHz
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Službě je přiděleno pásmo 31,8–33,4 GHz, kde může docházet k rušení mezi stanicemi pevné služby a letadlovými stanicemi radionavigační služby. V souladu s poznámkou Řádu 5.547A bude Úřad přihlížet k provozním potřebám radionavigační služby.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Služba Kosmického výzkumu (daleký kosmos) (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Využití v souladu s 5.548.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.