Detail kmitočtového pásma

Pásmo 31,3 – 31,5 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.340
Část PVRS PV-P/11
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radioastronomie
Úsek 31,3 – 31,5 GHz
Doplňující informace Pásmo 31,3–31,5 GHz je vyhrazeno pro radioastronomii a veškeré vysílání je v souladu s poznámkou Řádu 5.340 v tomto pásmu zakázáno.
Budoucnost Změny ve využívání pásma touto radiokomunikační službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Jakékoliv vysílání zakázáno v souladu s 5.340.