Detail kmitočtového pásma

Pásmo 27 500 – 28 000 kHz

Část PVRS PV-P/26
Služba Pomocná meteorologická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Úsek 27 500 – 28 000 kHz
Doplňující informace Pevná služba nemá v České republice využití. V případě potřeby umístění pevného spoje se postupuje podle podmínek pohyblivé služby.
Budoucnost V souladu s evropskou harmonizací je předpokládán postupný útlum využívání pásem v rozsahu 27,5–66 MHz aplikacemi pevné služby.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 27 500 – 28 000 kHz
Doplňující informace Sdílení s podružným necivilním využitím. Pohyblivé sítě.
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 27 500 – 27 995 kHz
Harmonizace CEPT/ERC T/R 25-08
Doplňující informace Simplexní pohyblivé sítě a spoje pro které platí: základní kanálová rozteč 25 kHz a doplňková kanálová rozteč 12,5 KHz, vyzářený výkon max. 5 W e.r.p. v úseku do 27,995 MHz.
Aplikace Paging
Úsek 27 500 – 27 995 kHz
Doplňující informace Lokální paging, šířka zabraného pásma max. 10 kHz.
Aplikace Paging
Úsek 27 905 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat, výkon do 1 W e.r.p.
Aplikace Paging
Úsek 27 915 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat, výkon do 1 W e.r.p.
Aplikace Paging
Úsek 27 975 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat, výkon do 100 mW e.r.p.
Aplikace Paging
Úsek 27 985 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat, výkon do 100 mW e.r.p.
Aplikace Paging
Úsek 27 995 kHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Přenosné stanice pro přenos dat, výkon do 100 mW e.r.p.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 27 415 – 27 915 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 10 mW e.r.p., kanálová rozteč 50 kHz.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Úsek 5 000 – 30 000 kHz
Harmonizace 2010/368/EU, CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Intenzita magnetického pole max –20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Detailní podmínky využití viz VO.