Detail kmitočtového pásma

Pásmo 2 670 – 2 690 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149
Část PVRS PV-P/14
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.384A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 2 620 – 2 690 MHz
Harmonizace 2008/477/ES, CEPT/ECC/DEC/(05)05
Doplňující informace IMT FDD, duplex k 2500-2570 MHz, vysílání základnových stanic.
Budoucnost V pásmu 2500–2690 MHz se předpokládá rozvoj širokopásmových přístupových sítí umožňujících poskytování služeb elektronických komunikací s narůstajícím podílem mobility uživatelů.
Služba Pevná
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.410
Aplikace SAP/SAB
Harmonizace CEPT/ERC/REC 25-10
Doplňující informace ENG/OB - SAP/SAB. Využití pro ENG/OB jen v úsecích nevyužívaných IMT.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radioastronomie
Doplňující informace V souladu s poznámkou 5.149 musí uživatelé pásma chránit radioastronomii.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 600 – 3 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.