Detail kmitočtového pásma

Pásmo 25,5 – 26,5 GHz

Část PVRS PV-P/2
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Pevné spoje
Úsek 25,445 – 25,557 GHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 25,557 – 25,613 GHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Sítě pevného bezdrátového přístupu. Omezen počet práv. Vysílání účastnických terminálů. Kanálová rozteč 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz. Nelze využít pro spoje vnitřní infrastruktury sítě. Terminály nesmí být provozovány v DMO.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 25,613 – 25,627 GHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 25,627 – 25,683 GHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Sítě pevného bezdrátového přístupu. Omezen počet práv. Vysílání účastnických terminálů. Kanálová rozteč 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz. Nelze využít pro spoje vnitřní infrastruktury sítě. Terminály nesmí být provozovány v DMO.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 25,683 – 25,697 GHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 25,697 – 25,753 GHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Sítě pevného bezdrátového přístupu. Omezen počet práv. Vysílání účastnických terminálů. Kanálová rozteč 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz. Nelze využít pro spoje vnitřní infrastruktury sítě. Terminály nesmí být provozovány v DMO.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 25,753 – 25,781 GHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 25,781 – 26,453 GHz
Doplňující informace Max. e.i.r.p. se stanovuje individuálně, kanálová rozteč 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz nebo 7 MHz nebo 3,5 MHz.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 26,453 – 26,5 GHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace Pevné spoje
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.536
Doplňující informace Využití v souladu s 5.536 omezeno na aplikace v kosmickém výzkumu a v družicovém průzkumu Země a dále na přenosy údajů pocházejících z průmyslových a lékařských činností v kosmickém prostoru. Zpětné datové reléové spoje organizací ESA, JAXA a NASA, párové k 22,55-23,55 GHz. V České republice není služba využívána.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Kosmického výzkumu (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.536A
Doplňující informace Využití v souladu s 5.536A. V ČR není služba využívána.
Služba Družicového průzkumu Země (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.536A, 5.536B
Doplňující informace Využití v souladu s 5.536A a 5.536B. V ČR není služba využívána.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 24,25 – 26,65 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Konkrétní podmínky provozu stanoví Všeobecné oprávnění. Využití pouze pro vozidlové radary ve vozidlech registrovaných v členských státech Evropské unie do 31.12. 2017.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 24,05 – 26,5 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 26 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -14 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 24,05 – 27 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. +43 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.