Detail kmitočtového pásma

Pásmo 24,45 – 24,65 GHz

Část PVRS PV-P/2
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 24,619 – 24,675 GHz
Doplňující informace Sítě pevného bezdrátového přístupu. Omezen počet práv. Základnové stanice, max. e.i.r.p. 41,5 dBW, kanálová rozteč 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz. Nelze využít pro spoje vnitřní infrastruktury sítě.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 24,605 – 24,619 GHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod a bod-více bodů
Úsek 24,549 – 24,605 GHz
Doplňující informace Sítě pevného bezdrátového přístupu. Omezen počet práv. Základnové stanice, max. e.i.r.p. 41,5 dBW, kanálová rozteč 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz. Nelze využít pro spoje vnitřní infrastruktury sítě.
Aplikace Pevné spoje
Úsek 24,5 – 24,549 GHz
Doplňující informace Ochranný úsek. Nelze využívat.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 24,25 – 24,5 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 25-10
Doplňující informace Dočasné pevné spoje SAB/SAP bod-bod pro audiovizuální přenosy. Kanálové rozteče nejsou stanoveny.
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s ECA, která přidělení neuvádí, se předpokládá zrušení přidělení i v ČR.
Budoucnost Zpráva ERC předpokládá ukončení přidělení mezidružicové službě v pásmu 24,45–24,75 GHz.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 24,05 – 27 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. +43 dBm e.i.r.p. (platí uvnitř uzavřené nádrže). Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem. Pásmo lze využívat pouze v kovových nebo železobetonových nádržích nebo v podobných konstrukcích vyrobených z materiálu se srovnatelným útlumem.
Aplikace Radarové hladinoměry (SRD)
Úsek 24,05 – 26,5 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 26 dBm/50 MHz špičkový e.i.r.p. a -14 dBm/MHz střední e.i.r.p. Musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení s účinkem dle norem.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 24,25 – 24,495 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon 20 dBm e.i.r.p. podle podmínek ve VO-R/10 čl. 4 odst. 6. Musí být použity techniky k potlačení rušení s účinkem dle norem.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 24,25 – 26,65 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Konkrétní podmínky provozu stanoví Všeobecné oprávnění. Využití pouze pro vozidlové radary ve vozidlech registrovaných v členských státech Evropské unie do 31.12. 2017.