Detail kmitočtového pásma

Pásmo 2 300 – 2 450 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.150
Část PVRS PV-P/14
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.384A
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 2 400 – 2 483,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ERC/DEC/(01)07
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Vyzářený výkon 100 mW e.i.r.p., maximální spektrální hustota e.i.r.p. 10 mW/1 MHz pro systémy s technikou DSSS nebo OFDM, 100 mW/100 kHz pro systémy s technikou FHSS.
Aplikace Nespecifikované SRD
Úsek 2 400 – 2 483,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 3
Doplňující informace Max. e.i.r.p. 25 mW.
Aplikace Letecká telemetrie
Úsek 2 300 – 2 328 MHz
Doplňující informace Sdílení s podružným necivilním využitím. 1 kanál šířky 28 MHz.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 2 448,5 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.i.r.p. Železniční zařízení systému AVI. Vysílání pouze v přítomnosti vlaku.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 2 447 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.i.r.p. Železniční zařízení systému AVI. Vysílání pouze v přítomnosti vlaku.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 2 446 – 2 454 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Vyzářený výkon 4 W e.i.r.p., klíčovací poměr max. 15% v každé 200 ms periodě. Použití pouze uvnitř budov. FHSS povinně. Další podmínky v odst. 5 čl. 10 VO-R/10.
Aplikace RFID (SRD)
Úsek 2 446 – 2 454 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace Vyzářený výkon max. 500 mW e.i.r.p.