Detail kmitočtového pásma

Pásmo 223 – 230 MHz

Část PVRS PV-P/21
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace T-DAB
Úsek 228,304 – 229,84 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12D Plán: T-DAB MORAVIA, PHA
Aplikace T-DAB
Úsek 226,592 – 228,128 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12C Plán: T-DAB BOHEMIA
Aplikace T-DAB
Úsek 224,88 – 226,416 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12B Plán -
Aplikace T-DAB
Úsek 223,168 – 224,704 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12A Plán: T-DAB JMO
Aplikace T-DAB
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 1) Pásmo 174–230 MHz (III. pásmo) je přiděleno přednostně rozhlasové službě pro multimediální aplikace, tj. přenos zvuku, obrazu a dat. 2) Mezinárodní závazky k využívání pásma vyplývají z Dohody Ženeva 2006 (dále Dohoda), která zavádí koncept spektrální masky pro T-DAB, DVB-T a další systémy. 3) Dohoda vymezuje národní skupinová přidělení pro digitální zemské vysílání a přidělení pro zemské digitální vysílání. 4) Do doby přijetí národního rozhodnutí o využití III. pásma pro rozvoj zemského televizního vysílání nejsou udělovány příděly rádiových kmitočtů ani individuální oprávnění pro využití přidělení zemským stanicím se spektrální maskou DVB-T uvedenou v Dohodě. 5) Individuální oprávnění, která nejsou součástí skupinových přidělení nebo přidělení zemským stanicím podle Dohody, nejsou vydávána.
Budoucnost 1) Z dlouhodobého hlediska se předpokládá nárůst významu přidělení zemským stanicím a skupinových přidělení pro možné budoucí zajištění televizního vysílání. 2) Udělování individuálních oprávnění k využívání kmitočtů, které nejsou součástí skupinových přidělení nebo přidělení zemským stanicím podle Dohody, Úřad umožní až po udělení práv k využívání skupinových přidělení vyplývajících z Dohody.