Detail kmitočtového pásma

Pásmo 223 – 230 MHz

Část PVRS PV-P/21
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace T-DAB+
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace III. pásmo. Multimediální aplikace, tj. přenos zvuku, obrazu a dat. Počet práv je omezen, vysílání pro Český rozhlas do 31. 12. 2021 na individuální oprávnění - detaily viz PVRS.
Budoucnost Podmínky týkající se udělování individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které jsou součástí skupinových přidělení vycházejících z Dohody, budou oznámeny po dokončení mezinárodních koordinací kmitočtů těchto skupinových přidělení. Úřad předpokládá, že aktualizovaná přidělení a upřesněné podmínky, potřebné pro budoucí výběrová řízení budou oznámeny v roce 2019.
Aplikace T-DAB+
Úsek 223,168 – 224,704 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12A Plán: T-DAB JMO
Aplikace T-DAB+
Úsek 224,88 – 226,416 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12B
Aplikace T-DAB+
Úsek 226,592 – 228,128 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12C Plán: T-DAB BOHEMIA
Aplikace T-DAB+
Úsek 228,304 – 229,84 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12D Plán: T-DAB MORAVIA, PHA