Detail kmitočtového pásma

Pásmo 223 – 230 MHz

Část PVRS PV-P/21
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace T-DAB
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace III. pásmo. Multimediální aplikace, tj. přenos zvuku, obrazu a dat. Počet práv je omezen, vysílání pro Český rozhlas do 31. 12. 2021 na individuální oprávnění - detaily viz PVRS.
Budoucnost Podmínky týkající se udělování individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které jsou součástí skupinových přidělení vycházejících z Dohody, budou oznámeny po dokončení mezinárodních koordinací kmitočtů těchto skupinových přidělení. Úřad předpokládá, že aktualizovaná přidělení a upřesněné podmínky, potřebné pro budoucí výběrová řízení budou oznámeny v roce 2019.
Aplikace T-DAB
Úsek 223,168 – 224,704 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12A Plán: T-DAB JMO
Aplikace T-DAB
Úsek 224,88 – 226,416 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12B
Aplikace T-DAB
Úsek 226,592 – 228,128 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12C Plán: T-DAB BOHEMIA
Aplikace T-DAB
Úsek 228,304 – 229,84 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 12D Plán: T-DAB MORAVIA, PHA
Služba Pozemní pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Bezdrátové mikrofony profesionální
Úsek 174 – 230 MHz
Doplňující informace Bezdrátové mikrofony pro profesionální využití s maximálním e.r.p. 100 mW za podmínky podružné služby, kdy mikrofony nesmí způsobovat škodlivé rušení příjmu stanic v rozhlasové službě a nemají nárok na ochranu proti rušení těmito aplikacemi.
Budoucnost S rozvojem rozhlasového vysílání dojde v některých geografických oblastech a úsecích spektra k částečnému omezení rozsahu spektra využitelného k provozu bezdrátových mikrofonů.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)