Detail kmitočtového pásma

Pásmo 2 200 – 2 290 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.392
Část PVRS PV-P/14
Služba Kosmického provozu (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Služba nevyužívá. Platí 5.392.
Služba Družicového průzkumu Země (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Vědecké aplikace. Platí 5.392.
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace MMDS
Úsek 2 252 – 2 300 MHz
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. MMDS. Celkem 6 kanálů o šířce 8 MHz. Digitální systémy MMDS max. do 31. 12. 2018
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámky 5.391, CZ6
Doplňující informace Rovnoprávně sdílení s necivilním využitím. Platí 5.391.
Služba Kosmického výzkumu (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Vědecké aplikace. Platí 5.392.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití MO rovnoprávně. EU15 EU16A EU27. 2200-2245 MHz harmonizované pásmo pro přeshraniční taktické radioreléové spoje.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 600 – 3 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.