Detail kmitočtového pásma

Pásmo 19 990 – 19 995 kHz

Poznámky k celému pásmu 5.111
Část PVRS PV-P/27
Služba Kmitočtových normálů a časových signálů
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Kosmického výzkumu
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 7 300 – 23 000 kHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon -7 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Železniční zařízení systému EUROLOOP. Vysílání v přítomnosti vlaku.
Aplikace Veterinární implantáty (SRD)
Úsek 12 500 – 20 000 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Intenzita magnetického pole -7 dBμA/m /10m v šířce kmitočtového pásma 10 kHz, klíčovací poměr max. 10%, vysílání pouze uvnitř budov.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Harmonizace 2010/368/EU, CEPT/ERC/REC 70-03
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Intenzita magnetického pole max –20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Detailní podmínky využití viz VO.
Úsek 19 990 – 19 996 kHz
Doplňující informace Pátrací a záchranné operace na kmitočtu 19 993 kHz ±3 kHz v souladu s 5.111