Detail kmitočtového pásma

Pásmo 18,6 – 18,8 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.522A
Část PVRS PV-P/17
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (družicová)
Doplňující informace Sledování vyzařování zemského povrchu, sledování sněhové pokrývky a sledování ledu na moři.
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 18,53875 – 18,7 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.595, CEPT/ERC/DEC/(00)07
Doplňující informace Spoje nízké kapacity, duplex 1010 MHz, digitální modulace, kanálová rozteč 7,5 MHz nebo 5 MHz. V souladu s 5.522A je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu –3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu 21.5A. Podmíny pro nová zařízení viz PVRS.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 18,7 – 18,76 GHz
Doplňující informace Semiduplexní digitální systémy v rádiových kanálech se středními kmitočty 18 705 MHz, 18 715 MHz, 18 725 MHz, 18 735 MHz, 18 745 MHz a 18 755 MHz a šířkou zabraného pásma 10 MHz. V souladu s 5.522A je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu –3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu 21.5A. Podmíny pro nová zařízení viz PVRS.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 18,76 – 19,5625 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.595, CEPT/ERC/REC 12-03, CEPT/ERC/DEC/(00)07
Doplňující informace Spoje střední a vysoké kapacity, duplex 1010 MHz, digitální modulace, kanálová rozteč 110 MHz, 55 MHz, 27,5 MHz nebo 13,75 MHz. V souladu s 5.522A je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu –3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu 21.5A. Podmíny pro nová zařízení viz PVRS.
Budoucnost V případě zájmu uživatelů Úřad zváží rozšíření využití pásma 17,7–19,7 GHz k provozu pevných spojů, využívajících větší šířky kanálu, než je 110 MHz.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.522B
Budoucnost Pásmo 17,7–19,7 GHz bude i nadále v České republice využíváno pevnou službou a koordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Rozšíření nekoordinovaných pozemských stanic se v České republice v tomto pásmu v nejbližší době nepředpokládá.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně