Detail kmitočtového pásma

Pásmo 18,1 – 18,4 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.519
Část PVRS PV-P/17
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 17,7 – 18,53875 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.595, CEPT/ERC/REC 12-03, CEPT/ERC/DEC/(00)07
Doplňující informace Spoje střední a vysoké kapacity, duplex 1010 MHz, digitální modulace, kanálová rozteč 110 MHz, 55 MHz, 27,5 MHz nebo 13,75 MHz. Podmíny pro nová zařízení viz PVRS.
Budoucnost V případě zájmu uživatelů Úřad zváží rozšíření využití pásma 17,7–19,7 GHz k provozu pevných spojů, využívajících větší šířky kanálu, než je 110 MHz.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.484A
Budoucnost Pásmo 17,7–19,7 GHz bude i nadále v České republice využíváno pevnou službou a koordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Rozšíření nekoordinovaných pozemských stanic se v České republice v tomto pásmu v nejbližší době nepředpokládá.
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.520
Doplňující informace Modulační spoje geostacionárních soustav v družicové rozhlasové službě.
Budoucnost Pásmo 17,7–19,7 GHz bude i nadále v České republice využíváno pevnou službou a koordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Rozšíření nekoordinovaných pozemských stanic se v České republice v tomto pásmu v nejbližší době nepředpokládá.
Služba Družicová meteorologická (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Vysokorychostní přenos dat z meteorologických družic.