Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 790 – 1 900 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.388
Část PVRS PV-P/12
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.384A, 5.388A
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 1 805 – 1 880 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(95)03, 2008/294/ES, 2011/251/EU, 2013/654/EU
Doplňující informace Celoplošné veřejné mobilní sítě. Párový úsek k 1805-1880 MHz. GSM v souladu s CEPT/ERC/DEC/(95)03, IMT v souladu s 2011/251/EU a 5.384A. MCA v souladu s 2008/294/ES a 2013/654/EU. Vysílání terminálů včetně MCA na základě VO-R/1.
Budoucnost Implementací harmonizačního dokumentu jsou vytvořeny v úsecích 1710–1785/1805–1880 MHz podmínky k zavádění sítí vyšších generací.
Aplikace DECT
Úsek 1 880 – 1 900 MHz
Harmonizace 91/287/EHS, CEPT/ERC/DEC/(94)03
Oprávnění VO-R/8
Doplňující informace DECT v souladu s 91/287/EHS a CEPT/ERC/DEC/(94)03. TDD. Vysílání stanic na základě VO-R/8 (kromě stanic P-P a P-MP v pevné službě). V úseku 1885-1900 MHz HAPS pro IMT v souladu s 5.388A.
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.