Detail kmitočtového pásma

Pásmo 174 – 223 MHz

Část PVRS PV-P/21
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace T-DAB
Úsek 214,304 – 215,84 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10D Plán: T-DAB MOS, VYS
Aplikace T-DAB
Úsek 212,592 – 214,128 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10C Plán: T-DAB LIB, VYS, PLZ, KVA
Aplikace T-DAB
Úsek 210,88 – 212,416 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10B Plán: T-DAB KHR, PAR, ZLI
Aplikace T-DAB
Úsek 216,16 – 217,696 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11A Plán: T-DAB PAR
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 1) Pásmo 174–230 MHz (III. pásmo) je přiděleno přednostně rozhlasové službě pro multimediální aplikace, tj. přenos zvuku, obrazu a dat. 2) Mezinárodní závazky k využívání pásma vyplývají z Dohody Ženeva 2006 (dále Dohoda), která zavádí koncept spektrální masky pro T-DAB, DVB-T a další systémy. 3) Dohoda vymezuje národní skupinová přidělení pro digitální zemské vysílání a přidělení pro zemské digitální vysílání. 4) Do doby přijetí národního rozhodnutí o využití III. pásma pro rozvoj zemského televizního vysílání nejsou udělovány příděly rádiových kmitočtů ani individuální oprávnění pro využití přidělení zemským stanicím se spektrální maskou DVB-T uvedenou v Dohodě. 5) Individuální oprávnění, která nejsou součástí skupinových přidělení nebo přidělení zemským stanicím podle Dohody, nejsou vydávána.
Budoucnost 1) Z dlouhodobého hlediska se předpokládá nárůst významu přidělení zemským stanicím a skupinových přidělení pro možné budoucí zajištění televizního vysílání. 2) Udělování individuálních oprávnění k využívání kmitočtů, které nejsou součástí skupinových přidělení nebo přidělení zemským stanicím podle Dohody, Úřad umožní až po udělení práv k využívání skupinových přidělení vyplývajících z Dohody.
Aplikace T-DAB
Úsek 221,296 – 222,832 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11D Plán: T-DAB MOS, STC-N, STC-S
Aplikace T-DAB
Úsek 219,584 – 221,12 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11C Plán: T-DAB JCE, KVA, LIB
Aplikace T-DAB
Úsek 209,168 – 210,704 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10A Plán: T-DAB JMO
Aplikace T-DAB
Úsek 217,872 – 219,408 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11B Plán: T-DAB JCE, PLZ, KVA, UST, KHR, OLO
Aplikace T-DAB
Úsek 177,584 – 179,12 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5C Plán: T-DAB OLO, PHA
Aplikace T-DAB
Úsek 174,16 – 175,696 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5A Plán: T-DAB STC-N, STC-S, ZLI
Aplikace DVB-T
Úsek 202 – 209 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 9 Plán: DVB-T JCE, KHR, MOS, PAR, ZLI, Č. Budějovice, Frýdek, Jeseník, Jihlava, Ostrava, Pardubice, Rychnov n/K, Svitavy, Trutnov, V. Klobouky, Vimperk, Votice, Zlín
Aplikace T-DAB
Úsek 179,296 – 180,832 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5D Plán: T-DAB UST
Aplikace T-DAB
Úsek 175,872 – 177,408 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5B Plán: T-DAB PLZ
Aplikace DVB-T
Úsek 181 – 188 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 6 Plán: DVB-T PHA, VYS, PLZ, KVA, Praha, Praha-město, Pardubice, Jihlava, Třebíč, Domažlice, Cheb, Jáchymov, Plzeň, Sušice
Aplikace DVB-T
Úsek 188 – 195 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 7 Plán: DVB-T JMO, LIB, OLO, UST, Brno, Hodonín, Chomutov, Liberec, Mikulov, Olomouc, Ústí n/L
Aplikace DVB-T
Úsek 195 – 202 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 8 Plán: DVB-T STC-N, STC-S, PHA, Ml. Boleslav, Praha, Votice
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 8D Plán: STC-N, STC-S, PHA
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 8C Plán: STC-N, STC-S, PHA
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 9B Plán: JCE, KHR, MOS, PAR, ZLI
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 9C Plán: JCE, KHR, MOS, PAR, ZLI
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 8B Plán: STC-N, STC-S, PHA
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 9D Plán: JCE, KHR, MOS, PAR, ZLI
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 6C Plán: T-DAB PHA, VYS, PLZ, KVA
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 6B Plán: T-DAB PHA, VYS, PLZ, KVA
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 6D Plán: T-DAB PHA, VYS, PLZ, KVA
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 7B Plán: JMO, LIB, OLO, UST
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 7C Plán: JMO, LIB, OLO, UST
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 7D Plán: JMO, LIB, OLO, UST