Detail kmitočtového pásma

Pásmo 174 – 223 MHz

Část PVRS PV-P/21
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 1) Pásmo 174–230 MHz (III. pásmo) je přiděleno přednostně rozhlasové službě pro multimediální aplikace, tj. přenos zvuku, obrazu a dat. 2) Mezinárodní závazky k využívání pásma vyplývají z Dohody Ženeva 2006 (dále Dohoda), která zavádí koncept spektrální masky pro T-DAB, DVB-T a další systémy. 3) Dohoda vymezuje národní skupinová přidělení pro digitální zemské vysílání a přidělení pro zemské digitální vysílání. 4) Do doby přijetí národního rozhodnutí o využití III. pásma pro rozvoj zemského televizního vysílání nejsou udělovány příděly rádiových kmitočtů ani individuální oprávnění pro využití přidělení zemským stanicím se spektrální maskou DVB-T uvedenou v Dohodě. 5) Individuální oprávnění, která nejsou součástí skupinových přidělení nebo přidělení zemským stanicím podle Dohody, nejsou vydávána.
Budoucnost 1) Z dlouhodobého hlediska se předpokládá nárůst významu přidělení zemským stanicím a skupinových přidělení pro možné budoucí zajištění televizního vysílání. 2) Udělování individuálních oprávnění k využívání kmitočtů, které nejsou součástí skupinových přidělení nebo přidělení zemským stanicím podle Dohody, Úřad umožní až po udělení práv k využívání skupinových přidělení vyplývajících z Dohody.
Aplikace T-DAB
Úsek 174,16 – 175,696 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5A Plán: T-DAB STC-N, STC-S, ZLI
Aplikace T-DAB
Úsek 175,872 – 177,408 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5B Plán: T-DAB PLZ
Aplikace T-DAB
Úsek 177,584 – 179,12 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5C Plán: T-DAB OLO, PHA
Aplikace T-DAB
Úsek 179,296 – 180,832 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 5D Plán: T-DAB UST
Aplikace DVB-T
Úsek 181 – 188 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 6 Plán: DVB-T PHA, VYS, PLZ, KVA, Praha, Praha-město, Pardubice, Jihlava, Třebíč, Domažlice, Cheb, Jáchymov, Plzeň, Sušice
Aplikace DVB-T
Úsek 188 – 195 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 7 Plán: DVB-T JMO, LIB, OLO, UST, Brno, Hodonín, Chomutov, Liberec, Mikulov, Olomouc, Ústí n/L
Aplikace DVB-T
Úsek 195 – 202 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 8 Plán: DVB-T STC-N, STC-S, PHA, Ml. Boleslav, Praha, Votice
Aplikace DVB-T
Úsek 202 – 209 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 9 Plán: DVB-T JCE, KHR, MOS, PAR, ZLI, Č. Budějovice, Frýdek, Jeseník, Jihlava, Ostrava, Pardubice, Rychnov n/K, Svitavy, Trutnov, V. Klobouky, Vimperk, Votice, Zlín
Aplikace T-DAB
Úsek 209,168 – 210,704 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10A Plán: T-DAB JMO
Aplikace T-DAB
Úsek 210,88 – 212,416 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10B Plán: T-DAB KHR, PAR, ZLI
Aplikace T-DAB
Úsek 212,592 – 214,128 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10C Plán: T-DAB LIB, VYS, PLZ, KVA
Aplikace T-DAB
Úsek 214,304 – 215,84 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 10D Plán: T-DAB MOS, VYS
Aplikace T-DAB
Úsek 216,16 – 217,696 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11A Plán: T-DAB PAR
Aplikace T-DAB
Úsek 217,872 – 219,408 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11B Plán: T-DAB JCE, PLZ, KVA, UST, KHR, OLO
Aplikace T-DAB
Úsek 219,584 – 221,12 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11C Plán: T-DAB JCE, KVA, LIB
Aplikace T-DAB
Úsek 221,296 – 222,832 MHz
Harmonizace Ženeva 2006
Doplňující informace 11D Plán: T-DAB MOS, STC-N, STC-S