Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 626,5 – 1 645,5 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.374
Část PVRS PV-P/20
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.351A
Aplikace Pozemské stanice družicové pohyblivé služby
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Družicové pásmo L. Pásmo 1626,5 – 1660,5 MHz (vzestupný směr) lze využívat v družicové pohyblivé službě vysílacími rádiovými zařízeními na základě individuálního oprávnění. Vysílací rádiová zařízení, která jsou součástí družicových systémů v družicové pohyblivé službě, mohou využívat kmitočty na základě všeobecného oprávnění VO-R/1 s tím, že kmitočty, které stanice využívají, jsou považovány za sdílené. Využívání pásma je v souladu s poznámkou Řádu 5.354 podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu 9.11A. Při koordinaci stanic postupem podle Sekce II Čl. 9 Řádu v pásmech 1530 – 1544 MHz a 1626,5 – 1645,5 MHz se v souladu s poznámkou Řádu 5.353A upřednostní požadavky na spektrum pro tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace systému GMDSS a ostatní soustavy jim nesmí působit škodlivé rušení ani požadovat před nimi ochranu. Pozemní pozemské stanice v družicové pohyblivé službě, tj. dle ustanovení Řádu 1.70 pozemské stanice družicové pozemní pohyblivé služby umístěné uvnitř určené oblasti k realizaci modulačního spoje pro družicovou pohyblivou službu, využívající pásma 1631,5 – 1634,5 MHz a 1656,5 – 1660 MHz nesmí v souladu s poznámkou Řádu 5.374 působit škodlivé rušení stanicím pevné služby provozovaným v zemích vyjmenovaných v poznámce Řádu 5.359. Česká republika v poznámce Řádu 5.359 uvedena není, ze států v sousedství je uvedeno Německo, Polsko a Maďarsko. Vysílání družicových terminálů v souladu s 5.351 a 5.351A, např. EMS, INMARSAT, Thuraya, SpaceChecker, na základě VO-R/1.
Budoucnost Při plánování využití pásem 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1625,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz a 1668–1675 MHz identifikovaných Světovou radiokomunikační konferencí WRC-07 pro družicovou část IMT se bude přihlížet k ustanovením Řádu.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 600 – 3 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.