Detail kmitočtového pásma

Pásmo 161,9625 – 161,9875 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.226, 5.228A, 5.228B
Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Budoucnost Předpokládá se postupná harmonizace využívání pásma tak, jak bude ukončován provoz zařízení, jejichž provozní podmínky byly stanoveny na základě původních plánovacích parametrů. Kmitočty z úseku 161,475-162,05 MHz budou přednostně využívány aplikacemi námořní pohyblivé služby. Za podmínky neomezování zavádění aplikací námořní pohyblivé služby budou kmitočty využívány také pro komunikaci související se zajišťováním vodní dopravy, údržby vodních toků, vodní záchrannou službou a pro udělování krátkodobých oprávnění. Provoz ostatních sítí pozemní pohyblivé služby bude, zejména s ohledem na mezinárodní závazky, postupně ukončován.
Aplikace AIS
Úsek 161,975 MHz
Harmonizace Dodatek 18 Řádu, CEPT/ERC/DEC/(99)17
Doplňující informace Signál automatického informačního systému AIS 1 v rámci systému říčních informačních služeb RIS. Výstupní výkon stanice pro přenos AIS nesmí překročit 25 W.
Budoucnost Předpokládá se rozvoj využívání systémů říčních informačních služeb RIS. Pokračuje rozvoj automatických identifikančních systémů AIS.
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 161,9625 – 161,9875 MHz
Poznámka 5.228F
Aplikace AIS
Doplňující informace Příjem vysílání stanic automatických identifikačních systémů (AIS)
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)