Detail kmitočtového pásma

Pásmo 156,5625 – 156,7625 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.226
Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Využití v souladu s 5.226.
Budoucnost Předpokládá se postupná harmonizace využívání pásma tak, jak bude ukončován provoz zařízení, jejichž provozní podmínky byly stanoveny na základě původních plánovacích parametrů. Kmitočty z úseku 156-157,45 MHz budou přednostně využívány aplikacemi námořní pohyblivé služby. Za podmínky neomezování zavádění aplikací námořní pohyblivé služby budou kmitočty využívány také pro komunikaci související se zajišťováním vodní dopravy, údržby vodních toků, vodní záchrannou službou a pro udělování krátkodobých oprávnění. Provoz ostatních sítí pozemní pohyblivé služby bude, zejména s ohledem na mezinárodní závazky, postupně ukončován.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,575 MHz
Doplňující informace Spojení plavidlo - přístavní správa, VKV kanál 71. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,625 MHz
Doplňující informace Spojení plavidlo - přístavní správa, VKV kanál 72. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,65 MHz
Harmonizace Dodatek 25 Řádu, RAINWAT
Doplňující informace Spojení plavidlo - plavidlo, VKV kanál 13. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,7 MHz
Harmonizace Dodatek 18 Řádu, RAINWAT
Doplňující informace Kategorie služby plavební informace, kanál č. 14. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5 - 1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,725 MHz
Doplňující informace Spojení plavidlo - přístavní správa, VKV kanál 74. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,75 MHz
Doplňující informace Komunikace na plavidle, VKV kanál 15. Max. e.r.p. 1 W.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)