Detail kmitočtového pásma

Pásmo 156,4875 – 156,5625 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.111, 5.226, 5.227
Část PVRS PV-P/1
Služba Pozemní pohyblivá Doplňkové přidělení v souladu s 5.227
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 156,4875 – 156,5125 MHz
Doplňující informace Využívání nesmí v souladu s 5.227 působit škodlivé rušení nebo nesmí vyžadovat ochranu před námořní pohyblivou VKV radiokomunikační službou.
Budoucnost Předpokládá se postupná harmonizace využívání pásma tak, jak bude ukončován provoz zařízení, jejichž provozní podmínky byly stanoveny na základě původních plánovacích parametrů. Kmitočty z úseku 156-157,45 MHz budou přednostně využívány aplikacemi námořní pohyblivé služby. Za podmínky neomezování zavádění aplikací námořní pohyblivé služby budou kmitočty využívány také pro komunikaci související se zajišťováním vodní dopravy, údržby vodních toků, vodní záchrannou službou a pro udělování krátkodobých oprávnění. Provoz ostatních sítí pozemní pohyblivé služby bude, zejména s ohledem na mezinárodní závazky, postupně ukončován.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,5 MHz
Harmonizace Dodatek 25 Řádu, RAINWAT
Doplňující informace Spojení plavidlo-plavidlo na vodních cestách, VKV kanál 10. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Služba Pozemní pohyblivá Doplňkové přidělení v souladu s 5.227
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 156,5375 – 156,5625 MHz
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,55 MHz
Doplňující informace Spojení plavidlo - přístavní správa, VKV kanál 11. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Služba Námořní pohyblivá (tíseň a volání)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace DSC
Úsek 156,525 MHz
Harmonizace Dodatek 18 Řádu, Čl. 31 Řádu
Doplňující informace Mezinárodní kmitočet pro tísňovou, pilnostní a bezpečnostní komunikaci a volání výhradně s využitím DSC v souladu s 5.226. Používání DSC na vnitrozemských vodních cestách není povoleno. Kanál č. 70. Využití možné v souladu s 5.111 a postupy pro zemské radiokomunikační služby pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)