Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 545 – 1 555 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.341, 5.351, 5.354, 5.357, 5.357A
Část PVRS PV-P/20
Služba Družicová pohyblivá (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.208B, 5.351A
Doplňující informace Družicové pásmo L. Využívání pásma je v souladu s poznámkou Řádu 5.354 podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu 9.11A. Při koordinaci stanic (postup podle Sekce II Čl. 9 Řádu) se v souladu s poznámkou Řádu 5.357A upřednostní požadavky na spektrum pro družicovou leteckou pohyblivou (R) službu zabezpečující přenos zpráv s prioritou 1 až 6 podle článku 44 Řádu. Ostatní soustavy nesmí působit škodlivé rušení ani požadovat ochranu. Vysílání z družic k terminálům v souladu s 5.208B, 5.351 a 5.353A.
Budoucnost Při plánování využití pásem 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1625,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz a 1668–1675 MHz identifikovaných Světovou radiokomunikační konferencí WRC-07 pro družicovou část IMT se bude přihlížet k ustanovením Řádu.
Aplikace Letecké komunikace
Doplňující informace Komunikace v letecké pohyblivé službě (R) v souladu s 5.357.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace 1) Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p., 2) v úsecích 1164-1215 MHz a 1559-1610 MHz: -75dBm/kHz.