Detail kmitočtového pásma

Pásmo 154 – 155,5 MHz

Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Podružně
Budoucnost Předpokládá se postupná harmonizace využívání pásma tak, jak bude ukončován provoz zařízení, jejichž provozní podmínky byly stanoveny na základě původních plánovacích parametrů.
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 151,4 – 154,5 MHz
Harmonizace CEPT/ERC T/R 25-08
Doplňující informace Duplex 4,6 MHz, párový úsek k 146,8-149,9 MHz, kanálová rozteč 12,5 kHz, vysílání základnových stanic, e.r.p. max. 10 W.
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 154,5 – 154,65 MHz
Harmonizace CEPT/ERC T/R 25-08
Doplňující informace Simplex, kanálová rozteč 12,5 kHz, max e.r.p. 10 W.
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 154,65 – 156 MHz
Harmonizace CEPT/ERC T/R 25-08
Doplňující informace Duplex 4,6 MHz, párový úsek k 150,05-151,4 MHz, kanálová rozteč 12.5 kHz, vysílání základnových stanic, e.r.p. max. 10 W.
Úsek 155,45 MHz
Oprávnění VO-R/25
Doplňující informace Zařízení pro sledování pohybu psů. Simplexní jednosměrny provoz, vyzářený výkon max. 2 W e.r.p., kanálová rozteč 12,5 kHz nebo 25 kHz, klíčovací poměr < 3 %, max doba vysílání 1s.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití MO přednostně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)