Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 530 – 1 535 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.341, 5.351, 5.354
Část PVRS PV-P/20
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Sdílení s podružným necivilním využitím.
Služba Pevná
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Sdílení s podružným necivilním využitím.
Služba Družicového průzkumu Země
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Družicová pohyblivá (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.208B, 5.351A, 5.353A
Doplňující informace Družicové pásmo L. Využívání pásma je v souladu s poznámkou Řádu 5.354 podmíněno koordinací podle ustanovení Řádu 9.11A. Při koordinaci stanic postupem podle Sekce II Čl. 9 Řádu v pásmech 1530 – 1544 MHz a 1626,5 – 1645,5 MHz se v souladu s poznámkou Řádu 5.353A upřednostní požadavky na spektrum pro tísňové, pilnostní a bezpečnostní komunikace systému GMDSS a ostatní soustavy jim nesmí působit škodlivé rušení ani požadovat před nimi ochranu. Vysílání z družic k terminálům v souladu s 5.208B, 5.351.
Budoucnost Při plánování využití pásem 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–1625,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz a 1668–1675 MHz identifikovaných Světovou radiokomunikační konferencí WRC-07 pro družicovou část IMT se bude přihlížet k ustanovením Řádu.
Služba Kosmického provozu (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Služba pásmo nevyužívá. Využití se nepředpokládá.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace 1) Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p., 2) v úsecích 1164-1215 MHz a 1559-1610 MHz: -75dBm/kHz.