Detail kmitočtového pásma

Pásmo 148 – 149,9 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.218, 5.219
Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Budoucnost Předpokládá se postupná harmonizace využívání pásma tak, jak bude ukončován provoz zařízení, jejichž provozní podmínky byly stanoveny na základě původních plánovacích parametrů.
Aplikace Pohyblivé sítě
Úsek 146,8 – 149,9 MHz
Doplňující informace Duplex 4,6 MHz, párový úsek k 151,4-154,5 MHz, kanálová rozteč 12,5 kHz, vysílání terminálů, max e.r.p. 10 W.
Aplikace PMR pro železnici
Úsek 148,2 – 149,05 MHz
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Celostátní PMR/PAMR pro účely železniční dopravy, max. e.r.p. 10 W, kanálová rozteč 12,5 kHz.
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 149,125 MHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Datová komunikace přenosnými stanicemi na společném kmitočtu, max. vyzářený výkon 0,5 W, kanálová rozteč 25 kHz.
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 149,2 MHz
Doplňující informace Přenos dat, max. e.r.p. 1 W. Stávající sítě a spoje s roztečí 25 kHz mohou být provozovány do konce platnosti individuálního oprávnění s tím, že v nich nejsou prováděny změny vedoucí k jejich rozšiřování.
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 149,25 MHz
Oprávnění VO-R/16
Doplňující informace Datová komunikace přenosnými stanicemi na společném kmitočtu, max. vyzářený výkon 0,5 W, kanálová rozteč 25 kHz.
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.209
Doplňující informace Využívání v souladu s 5.209 omezeno na negeostacionální družicové soustavy. Pásmo lze využívat pro komunikaci terminálů ve vzestupném směru s družicemi na nízkých oběžných drahách. Využívání podléhá v souladu s poznámkami Řádu 5.219 a 5.220 koordinaci podle ustanovení 9.11A Řádu. Služba nesmí omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé služby a služby kosmického provozu v pásmu 148–149,9 MHz.
Budoucnost Změny využívání pásma touto radiokomunikanční službou nejsou na mezinárodní ani národní úrovní předpokládány.
Aplikace S-PCS
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(99)06
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Terminály systémů pro osobní komunikaci. Koordinace kmitočtů pro družicové systémy probíhá podle příslušných ustanovení Řádu.
Služba Kosmického provozu (vzestupný směr). Doplňkové přidělení v souladu s 5.218.
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Pásmo je doplňkově přiděleno s podmínkou dohody dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení 9.21 Řádu. Šířka pásma jednotlivého vysílání nesmí přesáhnout ±25 kHz.
Budoucnost Změny ve využívání nejsou na mezinárodní ani národní úrovni předpokládány.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -44,5 dBm/120 kHz (e.r.p.)