Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 452 – 1 492 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.341
Část PVRS PV-P/20
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Mobilní sítě
Harmonizace 2015/750/EU
Doplňující informace Necivilní využití podle NKT. Pásmo 1452 – 1492 MHz je určeno k využívání vysokorychlostními sítěmi elektronických komunikací v souladu s Rozhodnutím Komise. V pásmu je počet práv k využívání rádiových kmitočtů v pohyblivé službě omezen. Pásmo lze využívat na základě přídělů sítěmi určenými k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací a platí: a) základní kanálová rozteč v těchto úsecích je 5 MHz v souladu přílohou Rozhodnutí. Spodní okraj prvního kanálu odpovídá kmitočtu 1452 MHz. Minimální převoditelnou jednotkou v případě postupu podle § 23 zákona je blok o velikosti 5 MHz; b) pásmo je určeno k aktivnímu využívání kmitočtů jednosměrnými sítěmi, tj. pouze základnovými stanicemi v provozním režimu, který odpovídá parametrům spektrálních masek hran bloku; c) po dobu využívání pásma 1452 – 1479,5 MHz digitálním rozhlasovým vysíláním jsou spektrální hustoty e.i.r.p. základnových stanic omezeny hodnotami uvedenými v tabulce 3 přílohy Rozhodnutí; d) příloha Rozhodnutí určuje podmínky využití kmitočtů včetně technických parametrů zvaných spektrálních masky hran bloku, které zahrnují mezní hodnoty vyzařování uvnitř a vně bloku a podmínky dodržení těchto parametrů, není-li jinak stanoveno v příslušných dohodách s ostatními provozovateli využívajícími pásmo ve službě pohyblivé nebo rozhlasové; e) držitelé přídělů sami koordinují využívání přidělených rádiových kmitočtů s ostatními držiteli přídělů, jejichž sítě využívají rádiové kmitočty sousedící s přidělenými rádiovými kmitočty; f) do doby udělení přídělů rádiových kmitočtů v pohyblivé službě lze pásmo využívat stanicemi pouze na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely.