Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 452 – 1 492 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.341
Část PVRS PV-P/20
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.345
Aplikace T-DAB
Harmonizace Ma02revCo07
Doplňující informace Pásmo L v rozhlasové službě. T-DAB v souladu s poznámkou 5.345.
Budoucnost V pásmu, nebo v části tohoto pásma, je ve střednědobém horizontu předpokládáno zahájení využívání kmitočtů podpůrnými pohyblivými vysokorychlostními sítěmi (downlink). Úřad v současnosti nepředpokládá omezení využívání kmitočtů stávajícími stanicemi v rozhlasové službě.