Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 452 – 1 492 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.341
Část PVRS PV-P/20
Služba Pevná
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Nevyužito, využití se nepředpokládá.
Služba Družicová rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.208B, 5.345
Doplňující informace Lze S-DAB v souladu s poznámkou 5.345. Nepředpokládá se využití.
Služba Rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.345
Aplikace T-DAB
Harmonizace Ma02revCo07
Doplňující informace Pásmo L v rozhlasové službě. T-DAB v souladu s poznámkou 5.345.
Budoucnost V pásmu, nebo v části tohoto pásma, je ve střednědobém horizontu předpokládáno zahájení využívání kmitočtů podpůrnými pohyblivými vysokorychlostními sítěmi (downlink). Úřad v současnosti nepředpokládá omezení využívání kmitočtů stávajícími stanicemi v rozhlasové službě.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Mobilní sítě
Harmonizace 2015/750/EU
Doplňující informace Necivilní využití podle NKT. Pásmo 1452 – 1492 MHz je určeno k využívání vysokorychlostními sítěmi elektronických komunikací v souladu s Rozhodnutím Komise. V pásmu je počet práv k využívání rádiových kmitočtů v pohyblivé službě omezen. Pásmo lze využívat na základě přídělů sítěmi určenými k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací a platí: a) základní kanálová rozteč v těchto úsecích je 5 MHz v souladu přílohou Rozhodnutí. Spodní okraj prvního kanálu odpovídá kmitočtu 1452 MHz. Minimální převoditelnou jednotkou v případě postupu podle § 23 zákona je blok o velikosti 5 MHz; b) pásmo je určeno k aktivnímu využívání kmitočtů jednosměrnými sítěmi, tj. pouze základnovými stanicemi v provozním režimu, který odpovídá parametrům spektrálních masek hran bloku; c) po dobu využívání pásma 1452 – 1479,5 MHz digitálním rozhlasovým vysíláním jsou spektrální hustoty e.i.r.p. základnových stanic omezeny hodnotami uvedenými v tabulce 3 přílohy Rozhodnutí; d) příloha Rozhodnutí určuje podmínky využití kmitočtů včetně technických parametrů zvaných spektrálních masky hran bloku, které zahrnují mezní hodnoty vyzařování uvnitř a vně bloku a podmínky dodržení těchto parametrů, není-li jinak stanoveno v příslušných dohodách s ostatními provozovateli využívajícími pásmo ve službě pohyblivé nebo rozhlasové; e) držitelé přídělů sami koordinují využívání přidělených rádiových kmitočtů s ostatními držiteli přídělů, jejichž sítě využívají rádiové kmitočty sousedící s přidělenými rádiovými kmitočty; f) do doby udělení přídělů rádiových kmitočtů v pohyblivé službě lze pásmo využívat stanicemi pouze na základě krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace 1) Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p., 2) v úsecích 1164-1215 MHz a 1559-1610 MHz: -75dBm/kHz.