Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 350 – 1 400 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.338A, 5.339
Část PVRS PV-P/20
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Platí 5.339.
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Platí 5.339.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. EU15A. V pásmu je nežádoucí vyzařování stanic pohyblivé služby omezeno úrovněmi uvedenými v příloze Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(11)01. Úrovně odpovídají limitům uvedeným v Rezoluci 750 podle poznámky Řádu 5.338A.
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Budoucnost Na základě zájmu uživatelů bude Úřad iniciovat analýzu s cílem vyhodnotit proveditelnost využití pásma 1350 – 1400 MHz, nebo jeho části, stanicemi v pevné službě za předpokladu slučitelnosti s využitím v radiolokační službě a dalších službách. Analýza bude vycházet z kanálového uspořádání pásma pro stanice v pevné službě podle doporučení CEPT T/R 13-01.
Aplikace Radioastronomie
Úsek 1 330 – 1 400 MHz
Doplňující informace Radioastronomie. V souladu s poznámkou 5.149 musí uživatelé pásma chránit radioastronomii.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace 1) Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p., 2) v úsecích 1164-1215 MHz a 1559-1610 MHz: -75dBm/kHz.