Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 300 – 1 350 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.337A
Část PVRS PV-P/20
Služba Družicová radionavigační (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Využívání pásma 1300 – 1350 MHz pozemskými stanicemi v družicové radionavigační službě a stanicemi v radiolokační službě nesmí v souladu s poznámkou Řádu 5.337A působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě ani omezovat její provoz nebo rozvoj. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Budoucnost Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS a ruského systému GLONASS na území Evropy.
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.337
Doplňující informace Využívání pásma 1300 – 1350 MHz leteckou radionavigační službou je v souladu s poznámkou Řádu 5.337 omezeno na pozemní radiolokátory a s nimi sdružené letadlové transpondéry, které vysílají pouze na kmitočtech v tomto pásmu a pouze jsou-li aktivovány radiolokátory provozovanými v tomtéž pásmu. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Radiolokace (civilní)
Doplňující informace Radarové pásmo L. Využívání pásma 1300 – 1350 MHz pozemskými stanicemi v družicové radionavigační službě a stanicemi v radiolokační službě nesmí v souladu s poznámkou Řádu 5.337A působit škodlivé rušení letecké radionavigační službě ani omezovat její provoz nebo rozvoj. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Aplikace Radioastronomie
Úsek 1 330 – 1 400 MHz
Doplňující informace Radioastronomie. V souladu s poznámkou 5.149 musí uživatelé pásma chránit radioastronomii.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace 1) Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p., 2) v úsecích 1164-1215 MHz a 1559-1610 MHz: -75dBm/kHz.