Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 240 – 1 300 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.282, 5.332, 5.335A, 5.331
Část PVRS PV-P/20
Služba Amatérská
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Amatérské vysílání
Služba Kosmického výzkumu (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace V pásmech 1215 – 1260 MHz a 1260 – 1300 MHz nesmí aktivní čidla na palubách družic ve službě družicového průzkumu země a ve službě kosmického výzkumu v souladu s poznámkami Řádu 5.332,5.335A působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby, radionavigační služby a ostatních služeb, jimž je toto pásmo přiděleno v přednostní kategorii, ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.
Služba Družicová radionavigační (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámky 5.328B, 5.329, 5.329A
Aplikace Družicové navigační systémy
Úsek 1 278,75 MHz
Doplňující informace E6 Galileo
Budoucnost Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS a ruského systému GLONASS na území Evropy.
Aplikace Družicové navigační systémy
Úsek 1 256 MHz
Doplňující informace E3 Galileo
Budoucnost Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS a ruského systému GLONASS na území Evropy.
Aplikace Družicové navigační systémy
Úsek 1 246 MHz
Doplňující informace L2PT GLONASS
Budoucnost Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS a ruského systému GLONASS na území Evropy.
Aplikace Družicové navigační systémy
Doplňující informace Družicová navigace. Pásmo se může využívat pro družicovou navigaci v souladu s poznámkou Řádu 5.329, tj. s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení radionavigační službě povolené podle poznámky Řádu 5.331 a že nebude požadována ochrana před touto službou. V pásmu se pro stanice družicové radionavigační služby uplatňují ustanovení poznámky Řádu 5.328B. Využívání systémů v družicové radionavigační službě (družice – družice) v pásmech 1215 – 1300 MHz a 1559 – 1610 MHz není určeno v souladu s poznámkou Řádu 5.329A pro aplikace bezpečnostní povahy a nesmí působit žádná dodatečná omezení ostatním systémům nebo službám. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Budoucnost Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS a ruského systému GLONASS na území Evropy.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Meteo radary
Úsek 1 270 – 1 295 MHz
Doplňující informace Radary pro sledování pohybu vzdušných mas.
Doplňující informace Radarové a navigační systémy. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace V pásmech 1215 – 1260 MHz a 1260 – 1300 MHz nesmí aktivní čidla na palubách družic ve službě družicového průzkumu země a ve službě kosmického výzkumu v souladu s poznámkami Řádu 5.332,5.335A působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby, radionavigační služby a ostatních služeb, jimž je toto pásmo přiděleno v přednostní kategorii, ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.
Aplikace Družicové amatérské vysílání
Úsek 1 260 – 1 270 MHz
Doplňující informace Úsek může v souladu s poznámkou 5.282 využívat družicová amatérská služba (vzestupný směr) s podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení ostatním službám.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace 1) Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p., 2) v úsecích 1164-1215 MHz a 1559-1610 MHz: -75dBm/kHz.