Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 215 – 1 240 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.332
Část PVRS PV-P/20
Služba Družicová radionavigační (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámky 5.328B, 5.329, 5.329A
Aplikace Družicové navigační systémy
Úsek 1 227,6 MHz
Doplňující informace L2 GPS
Budoucnost Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS a ruského systému GLONASS na území Evropy.
Aplikace Družicové navigační systémy
Doplňující informace Pásmo se může využívat pro družicovou navigaci v souladu s poznámkou Řádu 5.329, tj. s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení radionavigační službě povolené podle poznámky Řádu 5.331 a že nebude požadována ochrana před touto službou. V pásmu se pro stanice družicové radionavigační služby uplatňují ustanovení poznámky Řádu 5.328B. Využívání systémů v družicové radionavigační službě (družice – družice) v pásmech 1215 – 1300 MHz a 1559 – 1610 MHz není určeno v souladu s poznámkou Řádu 5.329A pro aplikace bezpečnostní povahy a nesmí působit žádná dodatečná omezení ostatním systémům nebo službám. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.