Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 215 – 1 240 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.332
Část PVRS PV-P/20
Služba Kosmického výzkumu (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace V pásmech 1215 – 1260 MHz a 1260 – 1300 MHz nesmí aktivní čidla na palubách družic ve službě družicového průzkumu země a ve službě kosmického výzkumu v souladu s poznámkami Řádu 5.332,5.335A působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby, radionavigační služby a ostatních služeb, jimž je toto pásmo přiděleno v přednostní kategorii, ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.
Služba Družicová radionavigační (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámky 5.328B, 5.329, 5.329A
Aplikace Družicové navigační systémy
Úsek 1 227,6 MHz
Doplňující informace L2 GPS
Budoucnost Aplikacemi s rostoucím významem jsou družicové navigační systémy v současnosti reprezentované systémy GPS a GLONASS, k nimž přibude evropský systém GALILEO, jenž by měl být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady spuštěn do roku 2013. V roce 2004 zahájil provoz korekční systém EGNOS, který je první součástí evropského systému určování polohy GALILEO a EGNOS bude do spuštění samotného systému GALILEO vysílat korekční údaje zpřesňující údaje amerického systému GPS a ruského systému GLONASS na území Evropy.
Aplikace Družicové navigační systémy
Doplňující informace Pásmo se může využívat pro družicovou navigaci v souladu s poznámkou Řádu 5.329, tj. s podmínkou, že nebude působeno škodlivé rušení radionavigační službě povolené podle poznámky Řádu 5.331 a že nebude požadována ochrana před touto službou. V pásmu se pro stanice družicové radionavigační služby uplatňují ustanovení poznámky Řádu 5.328B. Využívání systémů v družicové radionavigační službě (družice – družice) v pásmech 1215 – 1300 MHz a 1559 – 1610 MHz není určeno v souladu s poznámkou Řádu 5.329A pro aplikace bezpečnostní povahy a nesmí působit žádná dodatečná omezení ostatním systémům nebo službám. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Radarové a navigační systémy. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace V pásmech 1215 – 1260 MHz a 1260 – 1300 MHz nesmí aktivní čidla na palubách družic ve službě družicového průzkumu země a ve službě kosmického výzkumu v souladu s poznámkami Řádu 5.332,5.335A působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby, radionavigační služby a ostatních služeb, jimž je toto pásmo přiděleno v přednostní kategorii, ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 5
Doplňující informace 1) Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p., 2) v úsecích 1164-1215 MHz a 1559-1610 MHz: -75dBm/kHz.