Detail kmitočtového pásma

Pásmo 10,6 – 10,68 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.482, 5.482A
Část PVRS PV-P/13
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Úsek 10,6 – 10,68 GHz
Doplňující informace Platí poznámka 5.482A Řádu.
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 10,644 – 10,68 GHz
Doplňující informace Simplexní pevné spoje bod-bod. Omezení v souladu s poznámkou 5.482 Řádu.
Aplikace SAP/SAB
Úsek 10,588 – 10,644 GHz
Doplňující informace Úsek lze využívat pro spoje SAP/SAB v rámci ENG/OB. Konkrétní podmínky provozu stanoví část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 10,6 – 10,68 GHz
Doplňující informace Platí poznámka 5.482A Řádu.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 10,6 – 10,68 GHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou 5.149 Ŕádu musí uživatelé pásma chránit radioastronomickou službu před škodlivým rušením.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Úsek 10,6 – 10,68 GHz
Doplňující informace Platí poznámka 5.482A Řádu.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Aplikace Radiolokace (necivilní)
Úsek 10,5 – 10,68 GHz
Doplňující informace Necivilní využití
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 6 000 – 12 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Max. spektrální hustota e.i.r.p. -65 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz (e.i.r.p.).